Search

แฟรนไชส์ คืออะไร ??


แฟรนไชส์ = เป็นธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เดียวกัน

กลยุทธ์ของการเติบโตธุรกิจจะต้องบริหารจัดการ ภายใต้กติกาเดียวกัน คำว่า “แฟรนไชส์”ที่แท้จริงก็คือ การต้องทำระบบธุรกิจถูกต้องตามขั้นตอนแม้ว่าคุณอาจจะเยี่ยมยอดในการทำธุรกิจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้ในการทำแฟรนไชส์

แฟรนไชส์ เป็นวิธีการกระจายสินค้าที่ต่างจากที่คนส่วนมากใช้ และเป็นธุรกิจที่มีรูปแบบของตัวมันเองที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การเริ่มทำแฟรนไชส์จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมาย นักบัญชี ผู้วางกลยุทธ์และผู้ชำนาญ การด้านการขาย การดำเนินงาน และการตลาด

เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน และเป็นหมวดหมู่ขึ้น จึงได้แยกหัวข้อคำศัพท์ออกมา เพราะมีอยู่หลายคำที่น่าสนใจและจำเป็นจะต้องรู้ ถ้าหากคิดจะเข้ามาทำธุรกิจแฟรนไชส์จริงๆ เพราะบางคนยังไม่รู้ว่า คนให้สิทธิแฟรนไชส์หรือผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ รวมไปถึงบรรดาค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายนั้นเขาเรียกว่าอะไรกันแน่ เสียก่อน


เฟรนไชส์
การที่เจ้าของสิทธิ (Franchisor) ตกลงอนุญาตให้ผู้รับสิทธิ (Franchisee)

แฟรนไชซิ่ง (Franchising) หมายถึง

การที่เจ้าของสิทธิ (Franchisor) ตกลงอนุญาตให้ผู้รับสิทธิ (Franchisee) ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อการค้า การบริหาร และระบบธุรกิจของเจ้าของสิทธิ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาขึ้น ผู้รับสิทธิจะต้องดำเนินธุรกิจตามรูปแบบและระบบธุรกิจของเจ้าของสิทธิ และจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของสิทธิ

แฟรนไชส์ (Franchise) หมายถึง ระบบธุรกิจที่ประกอบไปด้วย ลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ

1.จะต้องมีเจ้าของสิทธิถ่ายทอดวิทยาการ การทำธุรกิจทุกอย่างให้แก่ผู้รับสิทธิอย่างใกล้ชิด

2.ผู้รับสิทธิ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้ชื่อการค้าเป็นค่าธรรมเนียมเริ่มแรก (Franchise Fee)

3.ผู้รับสิทธิจะต้องจ่าย ค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์ (Royalty Fee)

แฟรนไชซอร์ (Franchisor) หมายถึง

เจ้าของสิทธิ ซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นวิธีการทำธุรกิจ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้ขายสิทธิการดำเนินการขายชื่อการค้าของตัวเองให้แก่ผู้อื่น อย่างเช่น เชสเตอร์กริลล์ เป็นผู้คิดค้นร้านอาหารประเภทไก่ย่าง และสูตรอาหาร มีรูปแบบการจัดการร้าน การจัดการเฉพาะตัว จนกระทั่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วขายระบบทั้งหมด ให้แก่ผู้อื่น บริษัทของเชสเตอร์กริลล์อยู่ในฐานะเป็นเจ้าของสิทธิ และเป็นผู้ขาย แฟรนไชส์ให้ผู้อื่นเรียกว่าแฟรนไชซอร์

แฟรนไชซี (Franchisee) หมายถึง

ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ ตามระบบที่เจ้าของสิทธิได้จัดเตรียมไว้รวมทั้งใช้ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนในการให้สิทธิ อันนั้นรวมทั้งจ่ายค่าตอบแทนตามผลประกอบการด้วย ซึ่งก็คือผู้ซื้อแฟรนไชส์นั่นเอง


เฟรนไชส์

แฟรนไชส์ฟี (Franchise Fee) หมายถึง

ค่าตอบแทนที่เป็นจำนวนเงินที่แน่นอน จะจ่ายก่อนเริ่มดำเนินงาน หรือเรียกว่าค่าธรรมเนียมแรกเข้า ซึ่งถือว่าเป็นการจ่ายค่าสิทธิต่างๆให้แก่บริษัทแม่

รอยัลตี้ฟี (Royalty Fee) หมายถึง

เป็นค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายอย่างต่อเนื่องตามสัดส่วนของผลการดำเนินงาน อาจจะเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเดือน หรือต่อปี จากยอดขายหรือบางทีอาจจะเรียกเก็บจากยอดสั่งซื้อสินค้าก็มี

Advertising Fee หมายถึง

ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายอย่างต่อเนื่อง ตามสัดส่วนของการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้เพื่อการโฆษณา ในส่วนนี้แฟรนไซซอร์อาจจะเรียกเก็บหรือไม่เก็บก็ได้ แล้วแต่จะตกลงกัน

99 views0 comments