Search

สัมมนา "นักบริหารอัจฉริยะสายพันธุ์ใหม่"

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา เครื่องครัวสไมล์จัดงานสัมมนาสุดเข้มข้น ในหัวข้อ "นักบริหารอัจฉริยะสายพันธุ์ใหม่" โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล ณ อิ่มวิเศษทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีความสามารถนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ8 views0 comments