Search

สานสัมพันธ์พี่น้อง ครอบครัวสตาร์เน็ตเวิร์ค

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 ณ.เกาะช้าง จ.ตราด สตาร์เน็ตเวิร์คจัดงานสานสัมพันธ์ พี่น้อง เพื่อสร้างความสามัคคี ให้กับพี่น้องตัวแทน ได้มารู้จักและใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน


12 views0 comments