Search
  • starwellstd1998

สานสัมพันธ์พี่น้อง ครอบครัวสตาร์เน็ตเวิร์ค

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 ณ.เกาะช้าง จ.ตราด สตาร์เน็ตเวิร์คจัดงานสานสัมพันธ์ พี่น้อง เพื่อสร้างความสามัคคี ให้กับพี่น้องตัวแทน ได้มารู้จักและใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน


11 views0 comments

บริษัท สยามเทรด99 จำกัด
สำนักงานใหญ่ 499 หมู่7 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทร. 085-8595656
สำนักงานกรุงเทพฯ 75/82 ซอยร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทร. 0-2909-8241-2